AFM Prospectusplicht en vrijstelling voor financieringen kleiner dan € 5 miljoen

Gewoonlijk is een prospectus vereist voor het uitgeven van effecten aan een grotere groep investeerders. Dit document is uitgebreid en de kosten ervan kunnen behoorlijk oplopen. Om deze reden zijn er enkele uitzonderingen. De belangrijkste vrijstelling is van toepassing wanneer je gedurende 12 maanden niet meer dan € 5 miljoen wilt ophalen.

Deze vrijstelling heeft bepaalde voorwaarden. Allereerst moet je de aanbieding vooraf melden bij de AFM. Daarnaast dien je een informatiedocument op te stellen voor de beleggers. Tevens moet je in al het reclamemateriaal een voorgeschreven vrijstellingsvermelding opnemen.

Vereisten voor het AFM informatiedocument

De AFM heeft een Word-format voor het informatiedocument opgesteld, met daarbij een invulinstructie. Daarnaast moet je een meldformulier invullen en dit met het informatiedocument mailen aan meldingsvrijstellingprospectus@afm.nl. Mocht één van de linken niet meer werken dan heeft de AFM mogelijk de procedure of de website gewijzigd, recent stond alle informatie nog hier.

Het opstellen van dit document is een precieze klus, omdat je veel feitelijke informatie moet verstrekken en een volledig beeld moet geven van de risico’s voor investeerders. Vergelijk het met de informatie die je moet verstrekken bij de verkoop van een huis, waarbij je bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest moet melden.

Veel ondernemers die op zoek zijn naar investeerders kunnen goed beschrijven wat de kansen en mogelijke rendementen zijn. In het informatiedocument moet je echter systematisch alle mogelijke risico’s vermelden. Daarnaast moet je nauwkeurige informatie verstrekken over de rechtspersoon, besluitvorming en bestaande contracten.

Vrijstellingsvermelding in brochure

De vrijstellingsvermelding moet verschijnen in alle uitingen gericht aan (potentiële) particuliere beleggers. Raadpleeg de AFM-website voor specifieke richtlijnen hierover. Het is ook verstandig om in alle communicatie naar potentiële investeerders een link op te nemen naar het informatiedocument, dat je vervolgens op je eigen website moet plaatsen.

Het lijkt onhandig om naast een wervend verhaal over je onderneming ook een document te hebben met alle risico’s en beperkingen. Bedenk alleen dat dit document jouw aansprakelijkheid als bestuurder sterk kan beperken, bijvoorbeeld als de resultaten tegenvallen en er boze investeerders zijn. Je kunt dan aangeven dat je heel wat risico’s als heb genoemd.

Geen informatiedocument vereist voor kleine groepen

Als je slechts met een kleine groep mensen praat om in jouw project te investeren, hoef je geen informatiedocument op te stellen. Er zijn echter enkele eisen: het moet een besloten groep zijn, zoals werknemers of bestaande relaties, en de groep mag niet groter zijn dan 150 personen. Het criterium is het aantal mensen waaraan je het voorstel doet, niet het uiteindelijke aantal deelnemers. Als je jouw investeringsvoorstel ergens op het internet plaatst of promoot, bijvoorbeeld via een investeringsplatform, val je niet langer onder deze uitzonderingsregel.

Hulp bij het informatiedocument of een prospectus

Als je anderen wilt laten deelnemen in je bedrijf, moet je een aantrekkelijk en duidelijk omschreven aanbod hebben. Hoe groter het bedrag, des te kritischer investeerders zullen zijn. Daarom is het van belang om niet alleen je bedrijf goed te omschrijven, maar ook de strategische richting en hoe dit past in de marktontwikkelingen.

Veel ondernemers hebben een duidelijk beeld van de gewenste richting, maar vinden het lastig om dit op papier te zetten. In zulke gevallen kunnen we ook helpen. We beginnen met een gesprek – en indien mogelijk een rondleiding – op locatie en stellen zoveel mogelijk vragen. Met behulp van die informatie creëren we een heldere verhaallijn, vergelijkbaar met een journalist, maar met financiële en bedrijfsmatige expertise. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor de uiteindelijke tekst en informatieverstrekking, maar wij maken het proces een stuk gemakkelijker.

Heb je al wel je businessplan helder maar worstel je met het format voor het informatiedocument, dan kunnen we je daarmee ook helpen, zie onze dienstverlening en tarieven.