Je bedrijf overdragen aan personeel of voormalige medewerkers

Bedrijfsoverdracht aan personeel is een stap die veel ondernemers op een bepaald moment in hun carrière zullen overwegen. Dit kan voortkomen uit de wens om een nieuwe uitdaging aan te gaan of om te genieten van een welverdiend pensioen. Het proces kan lonend en bevredigend zijn, maar het vereist zorgvuldige planning en overweging.

De keuze om het bedrijf over te dragen aan je huidige personeel of zelfs voormalig medewerkers kan vele voordelen hebben. Deze mensen kennen het bedrijf door en door en hebben de kennis, vaardigheden en passie om het succesvol voort te zetten. Bovendien kan deze overdracht de continuïteit van het bedrijf waarborgen en de banden met klanten, leveranciers en de lokale gemeenschap versterken.

Welke type werknemers draag je aan over?

Binnen het personeelsbestand zijn er verschillende profielen te onderscheiden. Er zijn zekerheidszoekers, die waarde hechten aan stabiliteit en zekerheid. Deze groep zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan een naadloze overgang zonder grote veranderingen. Dan zijn er de initiatiefrijken, die bereid zijn om een actievere rol op zich te nemen en wellicht geïnteresseerd zijn in het verwerven van een minderheidsaandeel in het bedrijf. Tot slot zijn er de echte ondernemers, die bereid zijn om risico’s te nemen en een grotere rol in het bedrijf willen spelen. Het is belangrijk om deze verschillende profielen te herkennen en te overwegen bij het plannen van de overdracht.

Het proces van het laten ingroeien van werknemers in hun nieuwe rollen is een cruciaal aspect van de overdracht. Dit begint met het identificeren van de leiders binnen het team en het bieden van de nodige opleiding en ondersteuning om hen voor te bereiden op hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Financiering van de bedrijfsoverdracht

Financiering van de overdracht kan een uitdaging zijn. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een lening. Er zijn verschillende financiële instellingen die leningen aanbieden specifiek voor bedrijfsoverdrachten. Daarnaast kun je overwegen om zelf een lening te verstrekken uit de opbrengsten, met een langere looptijd en een marktconforme rente. Dat is voor je zelf geen probleem, want het is meestal deel van je pensioenvoorziening. Zorg wel dat je voldoende zekerheden van je medewerker krijgt voor de aflossing.

Fiscale aspecten van de overdracht zijn complex en variëren afhankelijk van de structuur van het bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er sprake zijn van stakingswinst. Je moet dan belasting betalen over het verschil tussen de verkoopprijs en de laatste fiscale waarde van de onderneming. Bij een BV kan er sprake zijn van aanmerkelijk belang (AB) heffing als je deze verkoopt. Als je eerder de aandelen van je BV in een bovenliggende holding hebt geplaatst kun je de AB heffing over de verkoopwinst uitstellen. Bedenk dat het ’tussenplaatsen’ van zo’n BV alleen fiscaal gunstig kan als je in de drie jaar daarna je bedrijf niet verkoopt, dus start op tijd met voorbereiden.

Winstdelen is een goede manier om medewerkers fiscaal vriendelijk in te laten groeien in het bedrijf. In plaats van extra loon of bonussen krijgen ze dan een deel van de toekomstige winsten toegekend. Dit deel kan langzaam verder worden opgebouwd.

Begin nu al met je eigen exit-strategie

Het overdragen van een bedrijf aan personeel is een grote beslissing met veel variabelen om te overwegen. Maar het is ook maar één van de opties die je als ondernemer hebt. Vaak is het bedrijf onderdeel van je pensioen. Het is dan van belang om de opbrengst zo groot mogelijk te maken.

Kies je voor overdracht aan je medewerkers? Dan is het essentieel om het proces in overleg met het personeel te doen en vroeg te beginnen. Met de juiste planning en ondersteuning kan de overdracht van het bedrijf aan het personeel een succesvolle en lonende ervaring zijn.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw situatie? Neem dan contact met me op.