Omslagpunt eenmanszaak BV vanaf 2021 tot 2027

Omslagpunt BV en eenmanszaak in 2024: met rekentool

Veel ondernemers die ik spreek starten vanuit een eenmanszaak, maar als hun bedrijf groeit nemen de risico’s toe en overwegen ze een BV. Hierdoor kun je de kans op aansprakelijkheid privé sterk terugbrengen, maar er kan wel een verzekeringspremie aan zitten in de vorm van meer belasting. Hoeveel dat is hangt af van je bedrijfsresultaat, dus je opbrengsten min je kosten zonder daar een salaris in mee te nemen.

Fiscale verschillen tussen zzp en BV in 2024

Als zzp’er in een eenmanszaak keer je gewoon winst uit aan jezelf, en die winst wordt als inkomen belast in box 1, verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Als je werk doet voor een BV waar je een aanmerkelijk belang in hebt, dan ben je ‘Directeur Groot Aandeelhouder’ ofwel DGA en moet je jezelf een ‘gebruikelijk loon’ uitkeren in box 1, waarvoor in 2024 het bedrag van € 56.000 als de standaard geldt. De rest van de opbrengsten kun je als winst uitkeren in box 2. In beide boxen betaal je belasting, maar de opbouw en percentages zijn anders.

Dit leidt tot het volgende vergelijk voor 2024:

Belasting bij een eenmanszaak en een BV bij een vast DGA salaris van € 56.000

In dit vergelijk zit natuurlijk een groot aantal veronderstellingen:

Voor de eenmanszaak:

 • Je kunt gebruik maken van de zelfstandigenaftrek van € 3.750, maar je maakt geen gebruik van de startersaftrek.
 • Na de zelfstandigenaftrek gaat er eerst nog 13,31% MKB winstvrijstelling van de omzet af voordat je belasting berekend wordt.
 • Die belasting wordt berekend tegen 36,97% en boven € 75.519 tegen 49,50%. Je aftrekposten gaan echter altijd tegen het lage percentage. Je maakt gebruik van de arbeidskorting en algemene heffingskorting.
 • Je betaalt apart de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die op kan lopen tot € 3.811.

Voor de BV met DGA-salaris:

 • Het DGA salaris is 56.000 euro, let op want hierbij is een aantal kanttekeningen te maken.
 • Over dit DGA salaris betaal je 36,97% belasting, en je maakt gebruik van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting.
 • Je betaalt apart de de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet van € 2.979.
 • Het bedrijfsresultaat dat geen salaris is, is winst voor de BV. Deze winst wordt eerst met 19% vennootschapsbelasting verminderd, ik ga ervan uit dat je het restant meteen naar privé uitkeert en daarover 24,5% aanmerkelijk belang belasting betaalt.

Bij een bedrijfsresultaat van circa € 60.000 betaal je in een BV circa € 4800 meer belasting. Daarboven neemt dit af doordat, in eerste instantie doordat bij de eenmanszaak de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet doorstijgt, en daarna omdat de hogere schaal voor de inkomstenbelasting hier begint, terwijl je met een BV je winst tegen een gecombineerd VPB en AB tarief van 38,85% kunt uitkeren.

Met bovenstaande uitgangspunten ligt het omslagpunt tussen eenmanszaak en BV fiscaal gezien rond € 92.000. Als je de extra administratieve kosten voor de BV meeneemt, zoals een salarisadministratie en de VPB aangifte (de dunne gestreepte lijn), dan ligt het omslagpunt rond de € 97.000.

Bereken het verschil in belasting tussen een eenmanszaak en BV

Wil je weten of met de getallen van 2024 of de eenmanszaak of BV voor jou handiger is? Gebruik dan onderstaande calculatietool.

  Bedrijfsresultaat

  Startersaftrek

  NeeJa

  DGA salaris

  Extra kosten BV

  Uitkomsten eenmanszaak

  Winst uit onderneming

  Zelfstandigenaftrek

  Startersaftrek

  MKB Winstvrijstelling

  Belastbare winst

   

  Belasting obv schijven

  Inkomensafhankelijke bijdrage ZVF

  Arbeidskorting

  Algemene heffingskorting

  Tariefsaanpassing ond. aftrek

   

  Totaal belastingen en premies

  Totaal inkomen

  Uitkomsten BV met DGA salaris

  Bedrijfsresultaat na salaris en extra kosten

  Vennootschapsbelasting

  Uit te betalen als dividend

  Aanmerkelijk belang heffing

  Netto bedrijfswinst

   

  DGA salaris

  Belasting obv schijven

  Inkomensafhankelijke bijdrage ZVF

  Arbeidskorting

  Algemene heffingskorting

   

  Totaal belastingen en premies

  Totaal inkomen

  Laat de uitkomsten altijd checken door een professional voor je hier beslissingen op neem. Met name bij negatieve getallen in de tool kunnen er andere regelingen gelden, of hangt dit af van jouw specifieke situatie.

  Hoe hoog moet het DGA loon of salaris zijn?

  Zoals je ziet is het erg ongunstig om bij een laag bedrijfsresultaat vanuit een BV te werken, Dit komt door dat de belastingdienst stelt dat je jezelf een salaris moet uitkeren van minimaal € 56.000. Je kunt hier alleen van afwijken als je kunt beargumenteren dat voor het werk dat je doet een lager salaris dan € 56.000 gebruikelijk is. Dat kan bijvoorbeeld iemand anders de managementtaken doet en jij alleen het uitvoerende werk, en voor dat werk is een cao-loon beschikbaar. Part-time werken is geen reden om het gebruikelijk loon te verlagen.

  Het salaris mag wel hoger zijn. En als iemand anders die jouw functie zou uitoefenen een hoger salaris zou krijgen dan € 56.000, dan moet je dat als gebruikelijk loon hanteren. Hierdoor verschuift het omslagpunt naar rechts.

  Bij beroepsbeoefenaren zoals advocaten of medisch specialisten, waarbij het bedrijfsresultaat enkel afhangt van hoeveel zij voor zichzelf in rekening kunnen brengen, hanteert de belastingdienst een ander principe: dit is de afroommethode.

  Hierbij moet 70% van het bedrijfsresultaat als salaris worden opgenomen, waardoor de DGA vanaf circa 110.000 euro bedrijfsresultaat in de hoge belastingschijf uitkomt. In dat geval blijft een BV in alle gevallen wat ongunstiger, ook bij flink hogere resultaten. Dit is in de grafiek hiernaast weergegeven.

  Wat heb ik niet meegenomen?

  Met de getoonde opbrengsten heb ik geen hoge VPB en AB tarieven meegerekend omdat die binnen dit bereik niet relevant zijn. Ook de mogelijkheid van een oudedagsvoorziening of andere aftrekbare pensioenpremies is niet meegenomen, beide vormen hebben hier faciliteiten voor, maar dit zal niet veel effect hebben op het verschil. Ook andere aftrekken zoals hypotheekrente of mogelijkheden om aftrekposten met een partner te verdelen zijn niet meegenomen.

  Een BV heeft als voordeel dat je niet verplicht bent om elk jaar dividend uit te keren, je kunt het ook in je BV houden. Als je het geld privé niet opmaakt dan scheelt dit heffing in box 3. Maar wat veel BV eigenaren neigen te vergeten is dat je alsnog belast wordt als je ooit het geld wilt uitkeren naar privé, en dat je dan AB-heffing betaalt over het bedrag inclusief rendement dat je hebt gemaakt.

  Ik ben er ook vanuit gegaan dat je je verloont vanuit een BV waar jij zelf de baas bent, zodat je geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.

  Belasting BV en eenmanszaak door de jaren heen

  De getallen verschillen per jaar, afhankelijk van de beleidsmatige ideeën en budgettaire tekorten in Den Haag. Daarnaast worden belastingschalen jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd. Hieronder staat een overzicht van de wijzigingen in de afgelopen jaren:

  JaarWijzigingen eenmanszaakWijzigingen BVOmslagpunt
  2021MKB Winstvrijstelling op 14%, Zelfstandigenaftrek € 6.670
  Beperking MKB-winstvrijstelling tot enkel lage tarief
  Lage VPB-tarief naar 15%
  AB-tarief naar 26,9%
  Standaard DGA salaris € 47.000
  € 135.000
  2022Zelfstandigenaftrek € 6.310Standaard DGA-salaris € 48.000€ 133.000
  2023Zelfstandigenaftrek € 5.030AB-heffing gesplist naar laag en hoog tarief.
  Lage AB-tarief 24,5%, lage VPB-tarief naar 19%
  Standaard DGA-salaris naar € 51.000
  € 126.000
  2024Zelfstandigenaftrek € 3.750
  MKB-winstvrijstelling naar 13,33%
  Standaard DGA-salaris naar € 56.000€ 117.000

  Het omslagpunt voor een BV komt steeds lager te liggen, dat komt vooral door de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Hierdoor stijgt de belastingdruk voor eenmanszaken. Voor de meeste ondernemers in een eenmanszaak is dit redelijk goed gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting, maar die geldt ook voor de DGA van de BV.

  Omslagpunt eenmanszaak en BV in 2025 en verplichte AOV in 2027

  Het omslagpunt tussen eenmanszaak en BV lag vroeger duidelijk hoger, maar met name doordat aftrekposten zoals de mkb-winstvrijstelling in tarief zijn beperkt, is dit punt al behoorlijk gedaald en ligt al een tijdje onder een ton bedrijfsresultaat.

  Echter: de zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag, tot € 900 in 2027. Daarnaast wilde het laatste kabinet Rutte de MKB winstvrijstelling voor 2025 verlagen naar 12,03%, als we die lijn doortrekken dan zouden we in 2027 zo maar op 10% kunnen zitten. Het kan nog zijn dat het nieuwe kabinet met een ander voorstel komt.

  In de tussentijd zal het minimum DGA salaris wel verder stijgen, maar dit lijkt redelijk mee te lopen met de looninflatie. Laten we daar voor de komende jaren uitgaan van een een stijging van 3%, dus dan zit je in 2027 op 61.000 euro. Ik ga ervan uit tarieven voor de VPB en AB niet zullen wijzigen.

  Als je dan met wat inflatiecorrecties gaat kijken naar het omslagpunt in 2027, dan kom je zomaar uit op een omslagpunt van € 86.000, dus ruim onder de ton.

  Dit is echter nog niet het hele verhaal. Als per 1 januari 2027 de verplichte AOV in gaat voor zzp’ers dan betekent dit € 2340 aan extra kosten op jaarbasis. Daar staat natuurlijk ook een uitkering bij arbeidsongeschiktheid tegenover, maar voor veel jongere zzp’ers zal dat nauwelijks meetellen. Het lijkt erop dat die verzekering voor de ondernemers in een eenmanszaak verplicht is, maar niet voor de DGA in zijn BV. Hierdoor schuift het omslagpunt ruim 20.000 euro omlaag, naar rond de 66.000 euro.

  Dan nog een laatste: dit zijn allemaal absolute getallen. Maar in de afgelopen vier jaar hebben we bij elkaar 20% inflatie gehad, en daarmee is ook het inkomen van zelfstandig ondernemers omhoog gegaan. Met de eerder gebruikte 3% inflatie per jaar komt het gemiddelde inkomen van zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2027 uit rond de € 52.000. In de IT wordt circa 50% meer verdiend, in de financiële dienstverlening het dubbele. Dat betekent dus dat met de huidige mix van maatregelen de BV voor een groot aantal zelfstandigen interessant wordt.

  Vanaf 2027 lijkt een BV al interessant te worden voor iedere zzp’er met een uurtarief van meer dan € 50.

  Conclusie: waarom werken vanuit je eigen BV?

  Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je vanuit een BV wilt werken:

  • Je wilt je aansprakelijkheid privé inperken.
  • Het is fiscaal gunstiger, dat kan het zijn grofweg boven de € 95.000 bedrijfsresultaat en dit omslagpunt lijkt omlaag te gaan.
  • Je werkt alleen maar voor één organisatie, weliswaar zelfstandig, maar je kunt niet meer hard maken dat je ‘voor eigen rekening en risico’ een onderneming drijft. Jarenlang alleen maar factureren aan een eigen BV of, een coöperatie waar je lid van bent of een vaste opdrachtgever levert het risico op dat je tegen ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ wordt aangeslagen, wat nog duurder is dan werken van uit je BV.

  Met name als je nog niet aan de € 60.000 bedrijfsresultaat komt is een eenmanszaak duidelijk voordeliger. Wellicht kun je dan je risico’s afdekken door goede algemene voorwaarden of door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  Alfred Griffioen, juni 2024

  Veelgestelde vragen

  Wanneer is een BV fiscaal gunstiger dan een eenmanszaak?

  Dit is grofweg vanaf een bedrijfsresultaat (voor winstuitkering of salaris) van € 92.000, maar dat hangt wel sterk af van het DGA salaris dat gebruikelijk is. Als dit hoger ligt dan de standaard van € 56.000, blijft een eenmanszaak langer de voorkeur hebben.

  Waarom een BV in plaats van een eenmanszaak?

  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:
  – Omdat dit fiscaal gunstiger is, vanaf circa € 92.000 bedrijfsresultaat.
  – Omdat je risico’s voor privé aansprakelijkheid wilt afdekken.
  – Omdat je grotendeels via je BV werkt en geen ondernemer voor de inkomstenbelasting meer kunt zijn.

  Betaal ik met een BV minder belasting?

  Ten opzicht van een eenmanszaak of vof betaal je met een BV alleen maar minder belasting als je al een flink bedrijfsresultaat hebt, reken op meer € 92.000 per persoon. Deze getallen wisselen per jaar en hangen ook af van je persoonlijke situatie.

  Waar ligt het omslagpunt tussen een eenmanszaak en BV?

  Dat ligt nu in 2024 bij een bedrijfsresultaat (voor uitkering van winst of salaris) van circa € 92.000. Dit wat vroeger hoger en het lijkt alsof dit omslagpunt nog verder gaat dalen, zie de grafiek.

  Wordt de AOV ook verplicht voor een DGA

  Nee, zoals de wetgeving nu is komt de verplichte AOV er alleen maar voor ondernemers wiens inkomsten in box 1 vallen, dus eenmanszaken en enkele andere categorieën. Een DGA (directeur groot aandeelhouder) is in dienst van zijn of haar BV en valt niet onder de regeling.

  Wat is het effect van de verplichte AOV op het omslagpunt van eenmanszaak naar BV?

  Door de verplichte AOV wordt het sneller gunstig om over te stappen naar een BV, tenminste als je de dekking die de AOV biedt negeert of de kans is klein dat je er gebruik van maakt, bijvoorbeeld als je relatief jong bent.

  Is het fiscale verschil tussen een BV en eenmanszaak groot?

  Dat hangt af van je bedrijfsopbrengsten voor je daar een salaris of winstuitkering vanaf haalt. Grofweg onder een ton betaal je bij een eenmanszaak minder belasting.

  Wat is het belastingverschil tussen BV en vof?

  Bij de vof betalen de vennoten elk inkomstenbelasting over hun deel van de winst. Bij een BV krijgen beide een salaris en mogelijk een winstuitkering, waarover ze belasting betalen. Bij een resultaat van grofweg 100.000 euro per persoon is een BV fiscaal gunstiger, maar vanwege onderlinge aansprakelijkheid wil je wellicht al bij een kleiner resultaat in een BV.

  Moet ik mijn eenmanszaak omzetten naar een BV?

  Dat kan fiscaal gunstig zijn als je een bedrijfsresultaat hebt voor uitkering van winst of salaris van circa een ton. Daarnaast kan het een goede keuze zijn voor het afdekken van persoonlijke aansprakelijkheid, of als je niet voldoet aan de criteria om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn.

  Wat is een besloten vennootschap (BV)?

  Een BV is een bedrijfsvorm waarin je zowel alleen als met anderen kunt ondernemen, en jullie elk alleen je ingebrachte tijd en geld kwijt kunnen raken. Een BV kan overeenkomsten aangaan, personeel hebben en vastgoed bezitten.