BV of vof, en het verschil met een maatschap

Als je wilt samenwerken met iemand anders, dan heb je daarvoor verschillende opties: in een BV met twee of meer aandeelhouders, in een vof, in een maatschap of in een coöperatie. Wat is de juiste keuze, ook gezien jullie plannen voor de toekomst?

Verschil BV of VOF

Het belangrijkste verschil tussen een BV en een vof is dat je bij een vof persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf, ook als die worden veroorzaakt door de fouten of uitgaven van de ander. Bij een BV raak je alleen het kapitaal (en al je onbetaalde tijd) kwijt die je in het bedrijf hebt gestopt.

Waarom kiezen mensen dan toch voor een vof. Dat heeft vooral te maken met onze belastingen:

  • Met de huidige ondernemersaftrek is een vof fiscaal gunstiger, bij een winst circa 30.000 euro scheelt dat toch zo een paar duizend euro en pas ruim boven de 150.000 euro wordt een BV aantrekkelijker.
  • Als je het gros van je tijd voor een BV werkt waar je ook minimaal 5% van de aandelen van hebt, moet je jezelf een ‘gebruikelijk loon’ uitkeren. Daar zijn verschillende regels voor, maar veel ondernemers vallen terug op de richtlijn van € 56.000 op jaarbasis (per 2024), en dat moet je maar net als winst hebben.

Verschil VOF en maatschap

Een vennootschap onder firma wordt meestal gebruikt als je samen investeert in een bedrijf. Alle vennoten zijn dan persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden van de vennootschap, ook al zijn die door een andere vennoot aangegaan of veroorzaakt. Een maatschap wordt meestal gebruikt door zelfstandige professionals die samenwerken, zoals advocaten of tandartsen. Zij zijn zelf aansprakelijk richting hun (eigen) klanten, en ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor verplichtingen of schulden gemaakt voor wat gezamenlijk is, zoals het pand, de IT, receptie enz.

Zowel een VOF als maatschap zijn samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Je schrijft ze wel in bij de Kamer van Koophandel en krijgen daar ook een eigen nummer, maar een VOF of maatschap kan niet zelfstandig bezit hebben of verplichtingen aan gaan, en kan dus ook niet failliet gaan. Uiteindelijk komen klanten en schuldeisers terecht bij de achterliggende vennoten of maten.

Consequenties voor Winstdelen

Voor het gebruik van Winstdelen maakt het niet uit of je een BV, maatschap of VOF hebt. Bij aanvang bepaal je hoeveel winstdelen er zijn en wie ze krijgen, en vervolgens kun je nieuwe winstdelen uitgeven op basis van ieders inzet of financiële inbreng.

Veel gestelde vragen

BV of vof?

In de regel is een vof handiger voor ondernemers die per persoon een omzet hebben van minder dan 60.000 euro per jaar, en waar de risico’s op claims laag zijn. Kan jouw aansprakelijkheid vervelend uitpakken? Overweeg dan een BV.

Wat is het verschil tussen een maatschap en een vof?

Zowel een maatschap als een vof zijn samenwerkingsvormen die je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Een vof wordt vaker gebruikt voor een gezamenlijk bedrijf, terwijl maatschap vaak gebruikt wordt voor een samenwerking tussen ‘beroepsbeoefenaren’, professionals die elk hun eigen klanten hebben. Er zit ook verschil in aansprakelijkheid voor elkaars handelen.

Is een vof of BV fiscaal gunstiger?

Dat hangt af van de winst die je maakt, als je je eigen salaris niet meerekent. Verdien je minder dan 60.000 euro? Dan is een vof vrijwel altijd gunstiger. Boven de 150.000 euro wordt de BV snel gunstiger. Daartussen hangt het af van jouw specifieke situatie maar zijn de verschillen niet zo groot.