Wat is Share Vesting? Een heldere uitleg.

Share vesting, ofwel aandelenvervreemding, is een belangrijk begrip binnen de financiële wereld, vooral in het kader van startups en werknemerscompensatie. Het concept speelt een cruciale rol in het motiveren en behouden van werknemers en oprichters, door hen aandelen van het bedrijf toe te kennen op een gestructureerde en voorwaardelijke basis. In dit artikel verkennen we wat share vesting inhoudt, hoe het werkt, en waarom het belangrijk is voor zowel bedrijven als werknemers.

Definitie van Share Vesting

Share vesting verwijst naar het proces waarbij een werknemer of oprichter geleidelijk eigendom verwerft over een bepaald aantal aandelen in het bedrijf. Dit proces is vaak gebonden aan specifieke tijds- en prestatievoorwaarden. In wezen voorkomt vesting dat werknemers onmiddellijk toegang hebben tot alle toegekende aandelen, waardoor het risico wordt verminderd dat ze het bedrijf verlaten na het ontvangen van hun aandelen.

Hoe Werkt Share Vesting?

Een typisch vesting schema heeft meestal een cliff-periode en een daaropvolgend lineair schema. Laten we dit uitleggen met een voorbeeld:

 • Cliff-periode: Dit is een initiële periode waarin geen aandelen worden toegewezen. Vaak is dit een jaar. Na deze periode verkrijgt de werknemer een groot deel van de aandelen, bijvoorbeeld 25%.
 • Lineair schema: Na de cliff-periode worden de resterende aandelen geleidelijk toegekend. Stel dat een werknemer een vierjarig vesting schema heeft met een één jaar cliff. Na het eerste jaar (de cliff-periode) krijgt de werknemer 25% van de aandelen. Vervolgens wordt het resterende deel van de aandelen in de volgende drie jaar maandelijks of jaarlijks toegekend.

Voorbeeld:

Stel, een werknemer krijgt 1000 aandelen met een vierjarig vesting schema en een één jaar cliff. Na het eerste jaar krijgt de werknemer 250 aandelen. Vervolgens, gedurende de volgende drie jaar, krijgt de werknemer elke maand ongeveer 20,83 aandelen (750 aandelen verdeeld over 36 maanden).

Waarom Share Vesting?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor share vesting:

 1. Behouden van talent: Het motiveert werknemers om langer bij het bedrijf te blijven. Aandelen die in de toekomst verworven kunnen worden, zorgen ervoor dat werknemers een financieel belang hebben bij het succes van het bedrijf.
 2. Aligneren van belangen: Werknemers worden aandeelhouders en hebben hierdoor een groter belang bij het succes van het bedrijf. Dit kan leiden tot meer toewijding en productiviteit.
 3. Risicomanagement: Het voorkomt situaties waarin werknemers onmiddellijk na het verkrijgen van hun aandelen vertrekken, wat schadelijk kan zijn voor de continuïteit en cultuur van het bedrijf.

Types van Share Vesting

Er zijn verschillende vormen van share vesting, afhankelijk van de voorwaarden waaronder de aandelen worden toegekend:

 • Time-based vesting: Zoals het eerder besproken voorbeeld, waarbij aandelen worden toegekend op basis van een bepaalde tijdsperiode.
 • Performance-based vesting: Aandelen worden toegekend op basis van het behalen van bepaalde doelen of prestaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn het behalen van specifieke verkoopdoelstellingen of het voltooien van een belangrijk project.
 • Hybrid vesting: Een combinatie van tijd- en prestatiegebonden voorwaarden. Dit type schema kan complexer zijn, maar biedt de flexibiliteit om werknemers te belonen voor zowel hun loyaliteit als hun prestaties.

Belangrijke Overwegingen

Bij het implementeren van een vesting schema zijn er enkele belangrijke overwegingen:

 • Duidelijkheid in contracten: Het is essentieel dat de voorwaarden van het vesting schema duidelijk worden vastgelegd in de contracten. Dit voorkomt misverstanden en juridische complicaties.
 • Flexibiliteit: Bedrijven moeten flexibel genoeg zijn om vesting schema’s aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals promoties of veranderende bedrijfsdoelstellingen.
 • Transparantie: Werknemers moeten goed worden geïnformeerd over hoe het vesting schema werkt en wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn.

Conclusie

Share vesting is een krachtig instrument voor bedrijven om talent te behouden, werknemers te motiveren en hun belangen te aligneren met die van het bedrijf. Door het zorgvuldig ontwerpen en implementeren van een vesting schema, kunnen bedrijven een solide basis leggen voor hun groei en succes. Voor werknemers biedt het een kans om mee te profiteren van het succes van het bedrijf, wat leidt tot een win-win situatie voor beide partijen.