Algemene voorwaarden

Winstdelen is een initiatief van Turnaround BV. Dat is dan ook de BV waar je zaken mee doet en de rekening van krijgt. Het KvK nummer van Turnaround BV is 86525115 en het vestigingsadres is Korte Lijnbaansteeg 1 – 4072, 1012 SL Amsterdam. Ik, Alfred Griffioen, doe vanuit dit bedrijf de advisering.

Ik adviseer altijd naar beste kunnen maar er zijn grenzen aan mijn kennis. Ik geef dat zoveel mogelijk aan. Zo kan ik je verwijzen naar een jurist, accountant, fiscalist, register-valuator of AFM-regelgeving specialist, want dat ben ik zelf allemaal niet. In principe adviseer ik je zelf, maar het kan zijn dat door omstandigheden ik iemand anders in moet schakelen om een opdracht af te maken.

Het winstdelen concept is goed uitgezocht maar kan voor jouw situatie toch niet blijken te werken, of het kan zijn dat er regelgeving wijzigt. Ook kan de fiscus vragen aan je stellen of iemand kan een procedure tegen je starten. Waar ik kan help ik je graag, maar dat is niet inbegrepen in de pakketten. De aansprakelijkheid van Turnaround BV is beperkt tot het bedrag dat ik in de laatste 12 maanden aan je heb gefactureerd en omvat nooit indirecte of gevolgschade. De reden daarvoor is onder andere dat ik me baseer op de informatie die ik van jou krijg en zodra ik bijvoorbeeld een document aanlever, zie ik vaak niet meer hoe je dit toepast of wijzigt.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige dienstverlening. Mochten we een meningsverschil krijgen dan probeer ik altijd eerst om dit in goed overleg op te lossen. Ik sta indien nodig open voor een gezamenlijk te benoemen mediator. Als het tot een rechtszaak komt, dan doen we dit bij de juiste rechtbank in Utrecht. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.