Winstdelen: eenvoudig, snel en zonder notaris nieuwe ‘aandelen’ uitgeven

Winstdelen is de oplossing voor ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. In plaats van nieuwe aandelen geef je winstdelen uit aan je mede-ondernemers, medewerkers, leveranciers of investeerders. Zo werkt het:

Winstdelen in het kort

 • Je bepaalt eerst wat de waarde is van je bedrijf en verdeelt dat over een door jou te bepalen aantal winstdelen waarmee je start. Als er al meer aandeelhouders of eigenaren zijn dan krijgt ieder een deel van die winstdelen.
 • Vanaf dat moment geef je nieuwe winstdelen aan iedereen die geld investeert in je bedrijf of die zonder verdere beloning tijd of faciliteiten inbrengt. Hoe meer je inbrengt, des te meer winstdelen je krijgt. Dat kan ook verspreid zijn over een langere periode.
 • Zodra jij als eigenaar besluit om winst aan jezelf uit te keren, keer je hetzelfde bedrag per winstdeel uit aan alle anderen. En ook als jij het bedrijf verkoopt of opheft dan krijgt iedereen hetzelfde bedrag per winstdeel.
 • Dit kan voor alle rechtsvormen, dus een eenmanszaak, vof, maatschap, BV of coöperatie. Je hoeft je rechtsvorm niet te wijzigen en je hoeft ook niet naar de notaris.
 • De uitgifte van winstdelen houd je zelf bij en je brengt iedereen periodiek op de hoogte van de uitgifte van nieuwe winstdelen. Dit kan via ons dashboard maar hiervoor zijn ook diverse andere oplossingen.

Voor wie is winstdelen bedoeld?

 • Voor je mede-ondernemers: bijvoorbeeld als jij al een eenmanszaak of BV hebt opgezet of als aanvulling op jullie huidige afspraken. Winstdelen sluit volledig aan op het ‘Slicing pie’ model.
 • Voor medewerkers: als bonus op hun salaris of juist in ruil voor een lager vast salaris, als zij daarmee akkoord gaan.
 • Voor investeerders die wel rendement willen maar geen zeggenschap hoeven.
 • Voor leveranciers, klanten of andere partijen die je bij je bedrijf wilt betrekken.


Wat is het verschil met aandelen?

 • Aandelen heb je alleen bij een BV, winstdelen kun je ook bij een eenmanszaak, vof, maatschap of coöperatie.
 • Het uitgeven en van eigenaar wisselen van aandelen loopt via een notaris, bij winstdelen houd je het register zelf bij, dat kan eventueel via ons dashboard.
 • Winstdelen zijn niet verhandelbaar en worden in principe niet door het bedrijf teruggenomen.
 • Aandelen geven zeggenschap, winstdelen geven alleen recht op winst of verkoopopbrengst.

Hoe werkt het boekhoudkundig?

 • Deelnemers krijgen een overeenkomst met het bedrijf, ongeacht de rechtsvorm.
 • Hierin belooft het bedrijf dat de deelnemers net zoveel winst per winstdeel uitgekeerd krijgen als de aandeelhouders/eigenaren. De aandeelhouders/eigenaren stellen zich hiervoor garant, wat belangrijk is bij de verkoop van het bedrijf.
 • Hoe de inbreng geboekt wordt verschilt per type: geld wordt geboekt als achtergestelde lening, bij medewerkers is er sprake van uitgesteld loon, bij mede-ondernemers en leveranciers van een winstafhankelijke beloning.
 • Voor elk van deze situaties zijn er duidelijke rekenvoorbeelden en is dit fiscaal onderbouwd.

Hoe snel kun je starten met winstdelen?

 • Met de principes van winstdelen kun je eigenlijk meteen aan de slag.
 • Als je maar een paar ‘winstdelers’ hebt kunnen we de structuur binnen twee weken opzetten.
 • Wil je winstdelen aanbieden aan een grotere groep medewerkers of investeerders? Houd dan rekening met vier tot zes weken.
 • Wij hebben een heldere aanpak met voor de meeste zaken vaste tarieven. Lees meer…

Veel gestelde vragen

Wat is winst?

Winst is het resultaat van een onderneming. In de basis zijn dit de opbrengsten min de kosten in een bepaalde periode, vaak een boekjaar. Winst hoeft niet gelijk te lopen met de cashflow, het saldo op de bankrekening. Investeringen, afschrijvingen, voorzieningen en bepaalde reserves kunnen zorgen voor verschillen.

Hoe verdeel je winst?

Dat hangt af van je rechtsvorm. Bij een éénmanszaak is er één eigenaar die alles krijgt, bij een vennootschap onder firma (vof) hangt het af van de verhouding tussen de vennoten. Bij een BV of NV wordt de winst verdeeld naar rato van ieders aandelen met winstrecht. Als je anderen dan de eigenaren mee wilt laten delen in de winst, zoals bij winstdelen, zijn is boekhoudtechnisch kosten, die dus de ‘echte’ winst verlagen.

Waarom winst delen met anderen dan aandeelhouders?

Door anderen dan de eigenaren te laten delen in de winst van een bedrijf kun je hen motiveren om harder te werken (medewerkers), jou meer te gunnen (klanten of leveranciers) of sneller te investeren (financiers). Je bepaalt dan eerst de operationele winst, je boekt de winstdeling als kosten en houdt dan een lagere ‘echte’ winst over.

Wat zijn winstrechten?

Winstrechten worden genoemd in het burgerlijk wetboek als naast aandelen, maar zijn verder niet in detail uitgewerkt. De statuten van een BV kunnen bepalen dat iemand altijd recht heeft op bijvoorbeeld 2% van de winst van een bedrijf, maar zeggen niet hoe deze rechten gewijzigd of verhandeld kunnen worden. Een alternatief voor winstrechten zijn preferente aandelen of (buiten de notaris om) winstdelen.