Winstdelen: veel gestelde vragen door werknemers

Leuk dat je deelneemt aan een winstdeelregeling of dat overweegt. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen met hun antwoorden.

Wat is winstdelen precies?

Winstdelen is een methode om medewerkers, maar ook andere investeerders, mee te laten delen in de winst van het bedrijf. Het lijkt op het hebben van aandelen, maar je hebt geen formele zeggenschap en je hoeft hiervoor niet naar de notaris. Elke keer als de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf winst aan zichzelf uitkeren, krijg jij ook een uitkering op jouw winstdelen. En als ze het bedrijf opheffen, naar een beurs brengen of verkopen, krijg jij ook een deel van de opbrengsten. Dit is geregeld in een heldere overeenkomst tussen jou en het bedrijf.

Hoeveel winstdelen krijg ik?

Dat hangt helemaal af van de regeling tussen jou en het bedrijf. Je kunt winstdelen ontvangen als bonus, maar ook als compensatie voor een lager salaris. Je spreekt met het bedrijf de waarde van deze bonus of salariscomponent af, en gedeeld door de koers van de winstdelen op dat moment levert dat een aantal nieuwe winstdelen voor jou op.

Die koers van de winstdelen wordt periodiek bepaald door de waarde van het bedrijf te delen door het totaal aantal uitstaande winstdelen. Voor de waarde van het bedrijf wordt meestal uitgegaan van een formule waarin gerekend wordt met de omzet of winst in de laatste paar jaar.

Hoe houd ik mijn winstdelen bij?

Je krijg altijd bericht van het bedrijf als er winstdelen aan je zijn toegekend. Die berichten kun je bewaren. Daarnaast kun je op het Winstdelen dashboard altijd een overzicht zien van jouw opbouw en het totaal aantal winstdelen dat binnen het bedrijf is uitgegeven. Je krijgt hiervoor een persoonlijke link. Daarvan kun je gegevens downloaden als pdf en zelf bewaren. Bewaar in elk geval alle algemene documentatie:

 • Je eigen deelnemersovereenkomst;
 • Als dat een apart document is, de garantieverklaring van de eigenaren/aandeelhouders;
 • Je arbeidsovereenkomst of andere regeling waarin de toekenning van winstdelen is beschreven.

Hoe groot is mijn uitkering?

Dat hangt af van het aantal winstdelen dat je hebt, maar de uitkering per winstdeel is voor iedereen gelijk. Stel dat Hans de eigenaar is van jouw bedrijf, hij heeft zelf 1000 winstdelen, en jij hebt er 50. Als hij zichzelf € 10.000 wil uitkeren, dan is dat € 10 per winstdeel, dus jij krijgt dan € 500 als bruto salaris erbij. Let op: als Hans de winst van een bepaald jaar liever in zijn bedrijf houdt, bijvoorbeeld voor zijn groeiplannen, dan krijg jij dus ook geen uitkering. Maar als hij daardoor twee jaar later het bedrijf succesvol kan verkopen, dan deel je daar op dezelfde manier in mee.

Is winstdelen veilig?

Bij zowel winstdelen als aandelen is het belangrijkste risico dat het bedrijf niet zo goed rendeert als verwacht en dat er daardoor geen geld is voor dividend-uitkeringen. Ook kan het zijn dat de waarde van het bedrijf afneemt of dat het bedrijf failliet gaat. In dat geval ben je je geld kwijt.

Als het goed gaat en er zijn opbrengsten, dan geeft winstdelen geeft je een contractuele vordering op het bedrijf. Het kan altijd zijn dat de eigenaar jou niet wil uitbetalen. Daarom is de winstdeelovereenkomst helder opgesteld en gechecked door juristen. En de eigenaars stellen zich als extra zekerheid persoonlijk garant voor de juiste uitbetaling van dividenden en verkoopwinsten.

Geven aandelen meer zekerheid dan winstdelen?

Er zijn verschillen tussen winstdelen en het hebben van aandelen:

 • Bij aandelen hoort zeggenschap, bij winstdelen niet. Echter, als jij maar een paar procent van de aandelen hebt, stelt die zeggenschap weinig voor. Je moet alleen uitgenodigd worden voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Bij winstdelen hebben we contractueel geregeld dat de eigenaar verplicht is om jou periodiek op de hoogte te stellen van de bedrijfsresultaten.
 • De verkoop van aandelen loopt altijd via de notaris, maar in de meeste gevallen ben je als ‘kleine’ aandeelhouder verplicht om jouw aandelen ook over te dragen als één partij een goed bod doet op alle aandelen en de meerderheid wil verkopen. Bij winstdelen beslis je niet mee in die verkoop en hoef je ook geen toestemming te geven, je krijgt gewoon jouw deel van de verkoopopbrengst uitgekeerd door het bedrijf. De eigenaren tekenen een verklaring waarmee ze garanderen dat ze daarvoor genoeg geld in het bedrijf achterlaten.

Voor de uitkering van tussentijds dividend is er geen verschil. Ook als je aandelen hebt kan de bestuurder van het bedrijf jou -onterecht- niet jouw deel van de winst geven. Maar die kans is erg klein, want iedereen wil zijn medewerkers graag tevreden houden.

Het fiscale nadeel van aandelen uitgeven is dat je er op het moment van uitgifte inkomstenbelasting over moet betalen. Dat zijn dus extra kosten voor jou, of het bedrijf moet dat weer gaan compenseren. Bij winstdelen is dat niet zo.

Kan ik mijn winstdelen omzetten in aandelen?

Als je in de loop van tijd veel winstdelen hebt opgebouwd en je komt in de situatie waar je met aandelen ook echt doorslaggevende zeggenschap zou hebben, is het een reële vraag of je je winstdelen om kunt zetten in aandelen. Dit hangt van je winstdeelovereenkomst af, daar kan dat in geregeld zijn. Als de eigenaren mee willen werken, kan het natuurlijk altijd.

Het voordeel van aandelen is dat ze zeggenschap geven en -vaak onder voorwaarden- verhandelbaar zijn. Maar vaak is de fiscale behandeling anders en in veel gevallen ongunstiger. Laat je dus goed adviseren.

Hoe is winstdelen fiscaal geregeld?

Voor werknemers van een bedrijf wordt de winstdeelregeling gezien als een soort uitgesteld loon:

 • De toekenning van winstdelen heeft fiscaal geen consequenties. Je betaalt alleen belasting over het salaris dat je echt ontvangt.
 • Als je uitkeringen krijgt op je winstdelen dan houdt het bedrijf hiervoor loonbelasting in, en jij neemt het mee in box 1.
 • Je krijgt hiervoor altijd een loonstrook, ook als je intussen uit dienst bent bij het bedrijf.
 • Het bedrijf zal ook nog geld afdragen voor de zogenaamde werknemersverzekeringen, tot aan het zogenaamde premiemaximum voor dat jaar.
 • De winstdelen of de uitkeringen daarop tellen meestal niet mee voor je pensioenopbouw, omdat het geen vast salaris is.

Er zijn ook andere manieren om winstdelen te krijgen:

 • Als je investeert met geld dan komt dit uit je ondernemersvermogen of uit je BV. Je boekt het als een langlopende lening, tussentijdse uitkeringen boek je als rente. Bij de verkoop van het bedrijf gebruik je de opbrengst voor de aflossing van de hoofdsom, de rest is rente.
 • Als leverancier of mede-ondernemer die niet in dienst is reken je wel BTW over de waarde die je levert, maar voor de rest zie je je vordering als nog niet gerealiseerd. Het werk wat je doet telt dus (nog) niet mee in je winst, mogelijk wel in het aantal uren voor je urencriterium. De uitkering op de winstdelen boek je in als opbrengsten voor je onderneming, dit kan wel leiden tot hogere inkomstenbelasting of Vpb.

Kan ik mijn winstdelen overdragen?

Nee, winstdelen zijn persoonlijke vorderingen en kunnen niet overgedragen worden. Wel is het zo dat als je komt te overlijden dat de winstdelen overgaan naar je erfgenamen.

Heb je een vraag die er niet bij staat?

Vul het formulier hieronder in en krijg persoonlijk antwoord. En op basis van jouw vraag kan ik de lijst dan uitbreiden.

  Je vraag

  Je email-adres