Slicing Pie eenvoudig toegepast voor alle rechtsvormen

Slicing Pie is een innovatieve methode voor bedrijfsfinanciering, specifiek ontworpen voor startups en vroege fase bedrijven. Het is een concept ontwikkeld door Mike Moyer en beschreven in zijn boek. Het is een model dat helpt bij het eerlijk verdelen van het eigendom van een bedrijf, gebaseerd op de bijdragen van elk individu. In plaats van vooraf een vaste (aandelen)verdeling te bepalen, pas je met Slicing Pie de verdeling dynamisch aan naarmate de bijdragen van de teamleden veranderen. Deze bijdragen kunnen bestaan uit tijd, geld, ideeën, relaties, apparatuur, benodigdheden, faciliteiten, of iets anders dat waarde toevoegt aan het bedrijf.

Werking van de Slicing Pie Methode

De kern van de Slicing Pie methode is het concept van “fictieve aandelen” of “slices”. Elke bijdrage die aan het bedrijf wordt geleverd, wordt omgezet in slices op basis van een vooraf bepaalde formule. Deze formule houdt rekening met het type bijdrage (bijvoorbeeld tijd versus geld), de marktwaarde van de bijdrage, en eventuele risicofactoren. Naarmate mensen meer bijdragen aan het bedrijf, verdienen ze meer slices. Het percentage van iemands eigendom in het bedrijf is dan gelijk aan het aantal slices dat ze hebben verdiend, gedeeld door het totale aantal slices dat tot nu toe is uitgegeven.

De Slicing Pie methode gebruik je totdat je de cashflow van je bedrijf zo groot is dat je in eerste instantie al je leveranciers kunt betalen en er dus geen geld meer bij hoeft, en vervolgens tot je iedereen een marktconform salaris kunt geven. Zodra dat het geval is, hoef je geen ‘slices’ meer uit te geven in plaats van salaris of management-vergoedingen. De verhouding tussen de eigenaren ligt daarmee vast.

Een van de grootste voordelen van de Slicing Pie methode is dat het een eerlijke en flexibele manier biedt om aandelen in een startup te verdelen. Het voorkomt veelvoorkomende conflicten over eigendom en beloning die kunnen ontstaan wanneer een bedrijf groeit en verandert. Bovendien moedigt het model teamleden aan om actief bij te dragen aan het succes van het bedrijf, omdat ze weten dat hun inspanningen zullen worden beloond met een groter aandeel in de winst. Tot slot, omdat Slicing Pie is gebaseerd op objectieve metingen van bijdragen, kan het helpen om vertrouwen en transparantie binnen het team te bevorderen.

Slicing Pie voor alle rechtsvormen

Met het concept van Winstdelen kun je Slicing Pie toepassen voor alle rechtsvormen. Het maakt niet uit of je een eenmanszaak hebt waar anderen aan bijdragen, of je samenwerkt in een vof of dat je al een BV hebt opgericht. Ik maak de overeenkomsten van Winstdelen voor jou op maat en de partijen die bijdragen kunnen via ons platform eenvoudig hun overeenkomsten tekenen en hun ‘slices’ of ‘winstdelen’ bijhouden.

Hoe dat uitpakt verschilt per situatie:

  • Ben jij degene met de grootste bijdrage? Dan kun je vanuit je eenmanszaak of de BV waar jij de aandeelhouder van bent winstdelen uitgeven, voor je eigen investeringen en de inbreng van anderen.
  • Zijn jullie met een kleine groep? In een vof of BV kun je de zeggenschapsverhoudingen vastleggen, bijvoorbeeld door daar elk een bedrag in te storten en jullie tijd vervolgens met winstdelen te compenseren.

In alle gevallen kun je een afspraak maken dat op een bepaald moment, bijvoorbeeld als een niet-eigenaar 20% van de winstdelen heeft, dat deze worden omgezet in echte aandelen in een nieuw op te richten of bestaande BV.

Hoe werkt het concreet?

Kern van de methodiek is dat je voor alle inbreng die je levert en waarvoor je niet wordt betaald slices of winstdelen krijgt toegekend. Dat is o.a. voor:

  • Geld wat je direct in de onderneming stopt
  • Kosten die je maakt en niet declareert
  • Ideeën, voor zover je daar apart waarde aan wilt toekennen. Volgens Mike Moyer is een idee zonder de uitwerking ervan niets waard
  • Tijd die je in de onderneming stopt
  • Netwerk wat je inbrengt, bijvoorbeeld klanten of investeerders

Tijd waardeer je op basis van het laatste maandsalaris dat iemand daarvoor heeft gekregen, of op zijn gemiddelde ondernemersinkomsten. Bij kortstondig freelance werk kan dit op basis van tarieven die iemand anders ook zou vragen. Een netwerk wat je inbreng kun je waarderen met een commissie op de verkopen (denk aan 10-25%) of op het bedrag wat een grote investeerder inbrengt (denk aan 2-5%).

Als er een gedeeltelijke betaling is, dan ken je alleen over het restant winstdelen toe. Stel, iemand zou inclusief werkgeverslasten en pensioenpremies anders 5000 euro per maand kunnen verdienen. Als je hem nu € 3000 uitbetaald zodat ‘ie wel in z’n levensonderhoud kan voorzien, dan geef je daarnaast voor € 2000 aan slices.

Wat ik niet over zou nemen

Mike Moyer heeft in zijn boek het Slicing Pie principe tot in detail uitgewerkt, maar daarbij ook een aantal keuzes gemaakt die volgens mij eenvoudiger kunnen. In de eerste plaats de keuze om met multipliers te werken, de inbreng van geld levert bij hem twee keer zoveel slices op als de inbreng in tijd. Ik zou hier eerder ervoor kiezen om een 10 tot 20% korting op het uurtarief te hanteren, dit is veel eenvoudiger en zorgt er nog steeds voor dat je waar het kan activiteiten (betaald) gaat uitbesteden die iemand anders beter kan, zoals de boekhouding.

In de tweede plaats introduceert hij een good leaver/bad leaver regeling waar je je slices weer in moet leveren als je om de verkeerde redenen weggaat bij het bedrijf. In de eerste plaats is arbitrair wat ‘verkeerd’ is, het zou ook kunnen zijn dat er geen veilige werksfeer is bij het bedrijf en dat je daarom ontslag neemt. In de tweede plaats neem je dan iemand eigendom af, waar hij of zij wel voor gewerkt heeft. Ik zou dan eerder zorgen dat eventuele zeggenschap die aan de slices gekoppeld is vervalt, maar je wel de opbrengsten blijft ontvangen.

En nu toepassen!

Met Winstdelen kun je het Slicing Pie principe prima toepassen. In de gesprekken die onderdeel uitmaken van het implementatietraject bespreken we jullie wensen en in de winstdelen overeenkomst voeg ik een aparte paragraaf toe waarin helder wordt vastgelegd. Neem contact op te kijken hoe ik jullie kan helpen.

Investeerders