Ik wil winstdelen voor mijn bedrijf!

Fijn dat je er voor gekozen hebt om met me samen te werken en winstdelen op te zetten voor je bedrijf. In dit formulier kun je de nodige gegevens kwijt en leggen we een aantal afspraken vast. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met me op. En als je een document nu niet bij de hand hebt, geen punt, je kunt het altijd later mailen.

Alfred Griffioen     

  Deel 1: jouw gegevens

  Wat is je naam?

  Wat is je email adres?

  Voor welk bedrijf wil je winstdelen inrichten?

  Upload een KvK uittreksel van je bedrijf waarvan de gegevens nog kloppen.

  Wat voor bedrijf is het?

   
  Hoeveel vennoten of maten zijn er in totaal?

   
  Upload hier je VOF- of Maatschapscontract als je dat hebt

   
  Upload hier de statuten van je BV

   
  Hoeveel aandeelhouders zijn er in totaal?

   
  Maak een lijst van de aandeelhouders met hun aantal aandelen. Als dat BV’s zijn benoem dan zowel de BV-namen als de eigenaar.

   
  Als jullie een aandeelhoudersovereenkomst hebben, upload die dan hier

   
  Upload hier de statuten van jullie coöperatie

   
  Maak een lijst van alle leden en hun stemrecht of belang. Als dat BV’s zijn benoem dan zowel de BV-namen als de eigenaar.

   
  Als jullie een reglement, certificatenoverzicht of overeenkomst hebben, upload die dan hier

  Upload de laatste jaarrekening, een tussentijdse prognose of een ander overzicht waaruit de huidige omzet en winst blijken. Als je een recente bedrijfswaardering hebt, mag dat ook.

  Is dit ook het bedrijf waar de factuur voor mijn dienstverlening naartoe mag?

  Op welke naam moet de factuur gesteld worden?

  Deel 2: mijn dienstverlening

  Je hebt gekozen voor de implementatie van het Winstdelen concept. Mogelijk is hier al een basisconsult aan voorafgegaan. Het winstdelen concept kost € 2000 en daarvoor krijg je:

 • Een gesprek waarin we dieper ingaan op de bedrijfswaardering en waar deze vanaf hangt;

 • Vertaling van de bedrijfswaarde en aandelenverhouding in winstdelen met een bepaalde koers;

 • Inventarisatie van jullie specifieke wensen en andere zaken waar we rekening mee moeten houden;

 • Aanpassen van onze standaard overeenkomstmodellen op jullie situatie;

 • Een instructiedocument voor jullie financiele man/vrouw hoe de juiste boekingen te doen;

 • Naar keuze: 1 jaar gratis toegang tot ons dashboard of de overeenkomsten als invulbare pdf’s.

 • Dit implementatietraject is over het algemeen voldoende voor bedrijven waar maar een paar mensen in mee-investeren of voor bedrijven die personeelsaandelen willen uitgeven. Bijzondere wensen of extra overleggen kunnen tot extra uren leiden tegen een tarief van € 195 per uur. Ik geeft dit vooraf altijd aan.

  Ik factureer zodra ik je een eerste versie van de contractmodellen stuur en voor de werkzaamheden op uurbasis in principe maandelijks. Het gebruik van het dashboard factureer ik voor het eerst één jaar nadat dit voor jullie is ingericht, op basis van het aantal geregistreerde deelnemers op dat moment maal € 10 per deelnemer, plus € 200 als basisfee. Dit doe ik vervolgens elk jaar. Je kunt altijd opzeggen uiterlijk een maand voordat een nieuw jaar start. Mocht gedurende het laatste jaar het maximaal aantal geregistreerde gebruikers hoger liggen dan aan het begin van het jaar, dan betaal je nog wel het verschil vermenigvuldigd met het tarief per deelnemer. Ik kan het tarief per deelnemer tussentijds verhogen, maar je betaalt altijd het oude tarief totdat je de mogelijkheid hebt gehad om op te zeggen. Bij opzegging ontvang je een Excel bestand met al je data.

  Alle prijzen zijn exclusief BTW en de betalingstermijn van elke factuur is twee weken.

  Deel 3: overige afspraken

  Winstdelen is een initiatief van Turnaround BV. Dat is dan ook de BV waar je zaken mee doet en de rekening van krijgt. Het KvK nummer van Turnaround BV is 86525115 en het vestigingsadres is Korte Lijnbaansteeg 1 – 4072, 1012 SL Amsterdam. Mijn naam is Alfred Griffioen en ik zal je vanuit dit bedrijf adviseren.

  Ik adviseer altijd naar beste kunnen maar er zijn grenzen aan mijn kennis. Ik geef dat zoveel mogelijk aan. Zo kan ik je verwijzen naar een jurist, accountant, fiscalist, register-valuator of AFM-regelgeving specialist, want dat ben ik zelf allemaal niet. In principe adviseer ik je zelf, maar het kan zijn dat door omstandigheden ik iemand anders in moet schakelen om een opdracht af te maken.

  Het winstdelen concept is goed uitgezocht maar kan voor jouw situatie toch niet blijken te werken, of het kan zijn dat er regelgeving wijzigt. Ook kan de fiscus vragen aan je stellen of iemand kan een procedure tegen je starten. Waar ik kan help ik je graag, maar dat is niet inbegrepen in de pakketten. De aansprakelijkheid van Turnaround BV is beperkt tot het bedrag dat ik in de laatste 12 maanden aan je heb gefactureerd en omvat nooit indirecte of gevolgschade. De reden daarvoor is onder andere dat ik me baseer op de informatie die ik van jou krijg en zodra ik bijvoorbeeld een document aanlever, zie ik vaak niet meer hoe je dit toepast of wijzigt.

  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige dienstverlening. Mochten we een meningsverschil krijgen dan probeer ik altijd eerst om dit in goed overleg op te lossen. Ik sta indien nodig open voor een gezamenlijk te benoemen mediator. Als het tot een rechtszaak komt, dan doen we dit bij de juiste rechtbank in Utrecht. Op onze opdrachtrelatie is Nederlands recht van toepassing.

  Klik hier als je gebruik wilt maken van het volgende aanbod: in plaats van het betalen van mijn factuur geef je Turnaround BV winstdelen in jouw bedrijf, op basis van het overeengekomen factuurbedrag excl BTW. Je gebruikt daarbij de winstdeelkoers op basis van jouw bedrijfswaardering die je in dat kwartaal ook richting anderen hanteert. De BTW over de factuur betaal je wel direct.

  Jouw handtekening voor akoord:  (je krijgt in je browser en in je mail een pdf met de gemaakte afspraken)