Investeerders

Sharefunding met klanten, medewerkers of investeerders

Sharefunding is het uitgeven van aandelen of andere winstrechten van je bedrijf in ruil voor kapitaal. Dat kapitaal kun je ophalen bij klanten, bij medewerkers of bij investeerders die verder van je bedrijf af staan. Het verschil met crowdfunding is dat dit een lening betreft met een vaste looptijd en rente, en sharefunding echt een investering betreft waarvan het dividend en de terugbetaling onzeker zijn.

Sharefunding kun je toepassen bij verschillende doelgroepen:

 • Medewerkers die je wilt betrekken, daar kun je zelfs een stukje aandeel geven als bonus.
 • Klanten kun je gemakkelijk benaderen en als ze mede-eigenaar van je bedrijf worden, dan zijn ze meteen ambassadeur.
 • Investeerders die je via een platform of via je eigen kanalen vindt

Hoe organiseer je sharefunding?

Om te gaan sharefunden moet je een aantal stappen doorlopen:

 1. Doelen stellen: hoeveel geld wil je ophalen, bij welke doelgroep, en welke aanvullende doelstellingen heb je daarbij?
 2. Bedrijfswaardering: wat is de waarde van je bedrijf, en hoeveel procent daarvan moet je overdragen om de beoogde investering op te halen?
 3. De structuur regelen: ga je direct aandelen uitgeven, via een STAK werken, een coöperatie of met Winstdelen aan de slag?
 4. Fiscale impact: doe een check of je nog zaken moet regelen of af moet stemmen met de belastingdienst.
 5. Pitch: stel je verkoopverhaal op richting klanten en maak waar nodig een AFM-informatiedocument.
 6. Platform: kies een platform om de daadwerkelijke sharefunding te doen: Eyevestor, nXchange, Seedrs, Broccoli, Crowdcube of nog een andere. Let op de condities en kosten van elk platform, en hun eisen aan de structuur. Winstdelen heeft ook een dashboard waarin investeerders kunt bijhouden, net als WeVestr.
 7. Marketing: Richting je medewerkers en richting klanten is het gemakkelijk communiceren, maar zelfs als je gebruik maakt van een platform is het goed om een marketingcampagne op te zetten om sharefunders te vinden.

Kies de juiste structuur voor sharefunding

Je kunt sharefunding op verschillende manieren vormgeven:

 • Met aandelen: over het algemeen is dit onhandig omdat je dan voor elke wijziging in verhoudingen terug moet naar de notaris. Ook kan een blokkeringsregeling in de statuten van de BV dit extra lastig maken.
 • Met certificaten van aandelen via een STAK. Hierbij hebben de sharefunders geen zeggenschap, en de certificaten kunnen overgedragen worden zonder notaris. Een STAK kan alleen bij latere wijzigingen lastig zijn als je maar een deel van de aandelen overdraagt aan de stichting.
 • Met certificaten van aandelen via een coöperatie. Hierbij kun je het beste 100% van de aandelen overdragen, omdat de zeggenschap bij de leden van de coöperatie komt te leggen, naar rato van hun certificaten. Voor de overdacht heb je geen notaris nodig.
 • Via Winstdelen. Hiervoor hoef je in het geheel niet naar de notaris, ook niet bij de start, en de sharefunders hebben geen zeggenschap. Het recht op dividend en verkoopwinst regel je dan met een overeenkomst.

Mijn dienstverlening op het gebied van sharefunding

Ik regel sharefunding voor je door middel van Winstdelen, maar kan je ook adviseren over het gebruik van een STAK of coöperatie. Hieronder vind je wat welke elementen ik doe, voor de andere zaken zoals bedrijfswaardering, fiscaal advies en marketing kan ik je naar goede andere partijen doorverwijzen. Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

1. Doelstellingen

Eerst maken we helder wat je wilt bereiken en kijken we of Winstdelen hierin past. Ik kijk ook globaal wat je bedrijf waard is. Pas als alles voor jou goed voelt, gaan we verder.

€ 495 voor het eerste gesprek
Maak direct een afspraak

2. Contract

Op basis van jouw wensen maak ik het contract wat je met al je winstdelers af gaat sluiten. We vertalen je bedrijfswaarde in winstdelen en ik leg alle fiscale aspecten uit.

€ 1500, inclusief één jaar dashboard gebruik

3. Pitch

We beschrijven jouw bedrijf en plannen op een aantrekkelijke manier. Je medewerkers, klanten, investeerders of mede-ondernemers weten waar ze in stappen.

vanaf € 500 voor een korte presentatie tot € 5000 voor een complete brochure

4. Dashboard

Iedereen die meedoet krijgt toegang tot een eigen online dashboard om zijn inbreng en waardestijging bij te houden. Jij beheert dit zelf en ik leg je uit hoe je dit doet.

Vanaf jaar 2 elk jaar € 200 plus € 10 per deelnemer

Veel gestelde vragen

Wat is sharefunding?

Sharefunding is het uitgeven van aandelen of andere winstrechten van je bedrijf in ruil voor kapitaal. Dat kapitaal kun je ophalen bij klanten, medewerkers of bij investeerders die verder van je bedrijf af staan.

Wat is het verschil tussen sharefunding en crowdfunding?

Het verschil met crowdfunding is dat dat een lening betreft met een vaste looptijd en rente, en sharefunding echt een investering betreft waarvan het dividend en de terugbetaling onzeker zijn.

Is sharefunding risicovol?

Het investeren in een bedrijf via sharefunding is in de regel risicovoller dan het investeren in een lening, maar dit hangt af van de groeikansen en solvabiliteit van het bedrijf. Voor de ondernemer is het verkrijgen van kapitaal via sharefunding vaak gunstiger omdat er minder de druk ligt op rentebetalingen.

Is sharefunden beleggen?

Ja, sharefunden is beleggen, en wordt als zodanig behandeld in box 3.

Wat zijn de stappen voor sharefunding?

1. Doelen stellen
2. Bedrijfswaardering
3. De structuur regelen
4. Fiscale impact checken
5. Pitch en eventueel informatiedocument opstellen
6. Platform kiezen en inrichten
7. Marketing starten

Hoe werkt sharefunding?

Bij sharefunding zorg je ervoor dat je aandelenkapitaal in kleine stukjes verhandeld kan worden. Zo kan een grote groep van investeerders meedoen in je bedrijf. Dit kunnen ook medewerkers of klanten van je organisatie zijn.

Wat zijn virtual shares?

Virtual shares zijn rechten die je krijgt die lijken op het hebben van een aandeel, maar het zijn formeel geen aandelen. Mits goed juridisch uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld bij Winstdelen, hoeft dat geen verschil in zekerheid te betekenen met het zijn van (minderheids)aandeelhouder. Virtual shares worden vaak gebruikt omdat ze gemakkelijker verhandelbaar zijn.