Informatie voor Winstdelen partners

Leuk dat je partner bent geworden van Winstdelen. Als je een klant hiervoor hebt, heb je de mogelijkheid om zelf het basisconsult te doen wat ik anders zou doen, als onderdeel van je eigen dienstverlening. Je kunt de klant natuurlijk ook naar mij voorverwijzen en zelf een afspraak laten inplannen via https://winstdelen.com/consult. Daarnaast ontvang je een kick-back voor elke klant die het implementatietraject afrondt.

Inhoud van het basisconsult

Als je het basisconsult doet, dan betekent dat ook dat je bekend bent met de achterliggende materie. Bestudeer daarom vooraf alle Lees meer linken. Bekijk ook deze pagina met rekenvoorbeelden. Je mag ook altijd aanhaken bij een consult dat ik met één van je klanten doe.

Als het gaat om bedrijfsfinanciering kijken we naar het volgende:

 • Welke financieringsbehoefte heeft jouw bedrijf? Welke oplossingen zoals leningen en factoring liggen voor de hand? Lees meer…
 • Past winstdelen bij jouw organisatie? Welke doelen wil je ermee bereiken? Lees meer…
 • Zijn er alternatieven zoals aandelen uitgeven? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Lees meer… en meer…
 • Over wat voor omzet en winst hebben we het grofweg? Wat is een eerste bedrijfswaardering?
 • Met welke andere regelgeving heb je te maken, bijvoorbeeld fiscaal of vanuit de AFM? Lees meer…

Als het gaat om medewerkersparticipatie kijken we naar het volgende:

 • Welke medewerkers en zzp’ers werk je mee samen? Waarom werken die bij of met jou? Lees meer…
 • Bij wie past welke beloningsmethodiek? Wie zou op termijn echt mede-ondernemer kunnen worden?
 • Hoe is je bedrijf nu gestructureerd? Welke rechtsvorm heb je, wie delen mee? Wat is jouw toekomstplan? Lees meer…
 • Wat zijn de mogelijkheden van aandelen, opties, participatieregelingen voor jouw bedrijf? Lees meer…
 • Hoe kun je in je organisatie toetsen of en in welke mate medewerkers financieel willen participeren? Lees meer…

Andere checkpunten

Ik ga er vanuit dat je daarnaast de overige zaken checkt bij de klant:

 • Is er een globaal beeld van de waarde van de onderneming? Is die realistisch gezien omzet en resultaat?
 • Is bij deze waardering een ‘gebruikelijk’ salaris voor de ondernemer verwerkt?
 • Zijn er nu al partijen die een winstafhankelijke beloning of vergoeding hebben?
 • Zijn er bepaalde (doel)groepen voor wie de winstdelen bestemd zijn?
 • Hebben huidige aandeelhouders of eigenaren een complexe holding structuur?
 • Bij een BV: Houdt van de huidige aandeelhouders of eigenaren iemand meer dan 5% in privé?
 • Bij een BV: Is er een bestaande activiteit die recent in de BV is ingebracht vanuit een vof of eenmanszaak?
 • Bij een BV: Zijn er preferente aandelen of aanvullende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst?
 • Bij een eenmanszaak of vof: is goed af te bakenen welke activiteiten binnen de onderneming vallen?
 • Zit er voornamelijk vastgoed of andere beleggingen in de onderneming?

En onderdeel van het consult is dat je kort het Dashboard laat zien, en eventueel meteen voor de klant een demo-account aanmaakt. Laat zien hoe het toevoegen van een nieuwe deelnemer werkt, het toekennen van winstdelen en wat de flow voor een investeerder is.

Voorwaarden voor implementatie

Aan het einde van het consult moet het volgende gerealiseerd zijn:

 1. De klant heeft een goed begrip van het concept van Winstdelen en weet voor welke typen inbreng hij/zij Winstdelen wil toepassen.
 2. De klant kent globaal de waarde van zijn/haar bedrijf en weet dat hij/zij periodiek de winstdeelkoers op die bedrijfswaarde moet aanpassen.
 3. Jij hebt een volledig beeld van huidige eigendomsstructuur en hebt mogelijke complicerende factoren gechecked.
 4. De klant snapt dat winstdelen geen echte aandelen zijn en dat voor verschillende soorten input er verschillende adminstratieve en fiscale regels zijn. Hij/zij betrekt ook de CFO/accountant/boekhouder hierbij.
 5. De klant heeft ons dashboard gezien, ofwel door jou gedemonstreerd of hij/zij heeft een eigen account aangemaakt.

Je kunt dan de klant de volgende link sturen: https://winstdelen.com/opdracht/. Stuur mij parallel een email met de naam van de klant en van diens bedrijf, een beschrijving van de huidige eigendomsverhoudingen en de belangrijkste uitkomsten van jullie gesprek. Ik houd je vervolgens op de hoogte van een eventueel vervolg.